Ledigt manifest søger kunstnere.

Det Piktogramtiske Manifest

 

Vores hverdag er på alle leder og kanter gennemsyret af piktogrammernes tilstedeværelse som adfærdsregulerende visuelle tegn.
Eksempelvis på hvad der venter forude i trafikken, hvor der findes et toilet, hvad der er økologisk i supermarkedet køledisk,på crop-funktionen i et billedbehandlingsprogram,og så videre.

I al teknologi , i alle elektroniske gadgets findes talrige piktogrammer, som angiver brugsfunktionerne, og der bliver til stadighed opfundet nye piktogrammer i takt med stigningen af nye produkter .
Gamle piktogrammer udskiftes med nye og mere tidssvarende piktogrammer.

Piktogrammene fylder ,på trods af deres minimalistiske forenklede design tegn, visuelt en helt del,men gør netop i kraft af deres udformning ,næsten intet væsen af sig. Men en hverdag uden dem ville blive en hel mere besværlig.

Fra tid til anden har enkelte kunstnere og vittighedstegnere lavet deres egne piktogrammer, men kun få har seriøst og konsekvent arbejdet med det piktogrammatiske sprog i deres billedkunst.

Og det kan egentlig undre, fordi piktogrammerne er en så stor del af vores virkelighed, og derfor indbyder dette billedsprog med en helt klar nutidig berettigelse til fortolkning og kunstnerisk manipulation.

Og det vil det gøre med et næsten tilsvarende billedsprog ,som vil være læseligt for de allerfleste.

Hvor piktogrammernes funktion kun er adfærds-regulerende, indbyder det piktogrammatiske maleri i sit kommenterede billedsprog ofte til en adfærds-reflekterende fortolkninger over tiden, dens værdier og attituder.

 

Og det er vel kun et spørgsmål om tid, før dette kunstneriske udtryk i en vis udstrækning anerkendes, som et internationalt fænomen, hvis en række kunstnere sætter sig ned og beslutter sig for at gå denne vej, og tage denne tematik til nye usete højder.

 

 

Reklamer