Autentiske ubetydeligheder

pilnedad

Her er nogle fotos taget rundt omkring i byen.

Denne serie kalder jeg for ” Autentiske Ubetydeligheder “.

Motiverne opdager jeg alle mulige steder på min færd gennem byen,
primært på cykel eller gående. Altså i et langsomt tempo.

Undertiden ser jeg dem efter et stillestående ophold,
eksempelvis mens jeg venter på en bus eller lignende.
Billederne er stilfærdige hverdagsmotiver,
som de fleste  sjældent vil lægge mærke til.

Der er tusindvis af dem derude, skal jeg hilse og sige.
(Klik på billederne for at forstørre.)

posthuset-jyllingevej

Fra udgangspartiet på det tidligere posthus på Jyllingevej i Vanløse, hvor jeg jævnligt havde min gang
gennem mange år, menførst en dag, hvor jeg af en uvis årsag, stoppede op et øjeblik, og opdagede hvilket
utroligt billede, som lå for mine fødder. Med alle  gråtonernes kvaliteter i billedfeltets samlede komposition.
Jeg blev glædeligt overrasked over dette syn.men følte mig samtidig , som lidt af en sinke, der først var
vågnet op efter mange års tornerosesøvn, og tænkte efterfølgende , hvor tit det mon sker for mange
os i den ene eller anden forbindelse.

jernbane alle1
Udsnit af betonelementer fra Jernbane alle 2720

Oplevelsen på posthuset var en øjenåbner, og jeg begyndte efterhånden, at se alle mulige andre motiver
som lå forfødderne af mig i det nærmiljø, hvor dagligt færdes. Som dette udsnit her, igen med
en fin og klart tegnet konkret komposition med en række gråhvide nuancer.

(For nogle års siden fik jeg en kort japansk kinomo i en fint afdæmpet
dueblå/grålig tone og med nogle få enkelte dekorationer. i forbindelse med gaven fik jeg at vide,
at ældre en person var desto mere afdæmpet var både farverne og dekorationerne.
Hos  yngre personer  var mønstrene langt større og  kinomoerne var mere sprudlende og  farverige.
Den forklaring synes at give en vis mening, for jeg synes selv at jeg med alderen har fået en lidt større
forståelse for billeder hvor farvevalget er behersked af ganske få farver, som her hvor det overvejende er de 
grålige toner som råder.)

station1

Her er endnu et stykke  “asfalt grafik “, denne gang set udgangen af  en stationen vistnok fra
Herlev eller Ballerup. På dettefoto spille mønsteret i de hvide striber på vejbanen en
vis rolle, både som farve og form med deres lidt forskudte placering.

sallingvej21

Dette motiv stammer fra Sallingvej og viser et gammelt cykelstativ. Designet af det minder af en simpel
streg-tegning af en række dyr, som står i samme afstand fra hinanden. Tidens tand har ændret
nogle af ” dyrenes ” holdning/form, hvilket giver et fint og spændende afbræk i rytmen.

hegn

Her er igen et rytmisk forløb med brædder fra et hegn som er faldet af i en storm og
tilfældigt stablet op for ikke at udgøre en gene for fodgængerne. Det skabes en
anden type afbræk fra rytme med nogle diagonaler bevægleser øverst i billedet.

skygger2

Denne gang er billedet lidt mere i øjenhøjde.Det stammer fra en garageport i Vanløse på grænsen
til Frederiksberg. I kraft af skyggerne fremkommer flere rytmiske forløb udover det, som var
der i forvejen. Variationerne er er ikke helt så udtalte her , men de er der.

cykelskygge

Med skyggerne afspejling kan man få udtrolig megt forærende, og  her kunne man måske et kort øjeblik
blive i tvivl om hvad billedet handlede om, hvis ikke det lige var for skyggen, som spejler dele af cyklen.

(Et hver foto er et udsnit, og nogle kan være mere eller mindre monumentale, idet de viser en genstand, et hus et træ, eller et menneske i hele dets udtrækning. Denne form for afbildning eller beskæring af et motiv, her i vesten , blev radikalt ændret, da impressionernes begyndte at lære af og blive inspireret  af de japanske træsnit som dukkede op i Paris omkring 1850-60. De forstod nu,  hvordan beskæringer på en ny og spændende måde,  kunne bryde med tidligere forstillinger og dogmer. Denne udvikling mht. beskæringens kunst er fortsat helt op til nu, og er vel i princippet langt fra udtømt, hverken i billedkunsten eller nogle af de andre visuelle medier som til stadighed arbejder med at rafinere denne visuelle side af et budskab. På websites ses det særligt i udformningen af den del som kaldes for headeren, den øverste del af forside på enhver website.På grund af  den lille plads i dette felt, skal beskæringen af et eller flere motiver simpelthed bare lige siddei skabet. Der er en lige linie i den udviklingen fra impressionisternes nye beskæringer af motiv til designet af nutidens  headere på nettet idag. En udvikling, som faktisk burde være en større kunsthistorisk afhandling værdig. Jeg håber, at der nogen som allerede  er i gang med det, og hvis ikke , så er ideen hermed videregivet.)

pilop

Reklamer