intention

Intentionen med dette website er at formidle nogle af alle de ideer,
tanker, billeder, og anekdoter,  som er blevet mig tildels gennem tiden.
Siden kan opfattes som en slags personlig  scrapbog med en række  indslag af vidt forskellig karakter.

For mig er det et tiltrængt alternativ til det mere traditionelle cv, fordi det samlet set vil fortælle langt mere end det.

(Bær venligst over med mig, hvis du finder en stavefejl eller to. Jeg har i
mange år lidt af ordblindhed i en vis udstrækning, men det er blevet  bedre med tiden.)

Siden vil hele tiden blive redigeret og rettet med jævnlige opdateringer af ældre og nyt materiale.


Reklamer