Sjælens Tid

Medrejsende i hverdages svøb
møjsommeligt slæbende på imaginære byrder,

fra entydige begrebsverdeners cementerede
tyranni,
hvor mennesket er slave og statist
inkarneret under skyggerne af
angstens utallige beredskaber,

uden nogensinde at få elendigheden
luftet i nænsomme rum,

blot overlevende med ydre miner og kendetegn
hvis udtryk sjælendt afslører en iboende anelse
om skønhed, mening eller ro.

Jer med kufferter, stående i skinnende
lufthavne, så længselsfuldt fremadlænet

på vej til solbeskinnede kyster ,
til de forslidte sansers lemlæstede leg,
skål om frihed, flugt i fortabelse,

hvem lærte jer at rejse !
Utallige er bivejene på tværs.
Vejen selv usynlig , hugget op
som et skibsskrog.

Nuet efterladt kastreret af lineære hensigter,
hvis angst aldrig mættes, og hvis udfald
tvangsmæssigt gentages i stadig forstørrede
bevægelser ,

indtil selvdestruktionen uforståeligt for sig selv
afbrydes af sin egen udslettelse.

Lyset tonet bort uden lyst til liv,
miraklernes gæstebud tilbageholdt i
dørsprækken overfor en tvivlsom åbning,
som ikke kender, og aldrig har kendt
andet end sit eget hasardspil ,
hvor afbrydelsen emballerer sårbarheden
og visker stilheden ud,
før uvisheden kalder
uforløste sorger og glæder frem
fra ukendte skjul,
indkapslet af udsættelsens vogtere.

Et sted i mørket gløder en skjult stjerne
i venten på et lys fra uforudsiglighedens
nådegave , som imod forventning skulle ,
kunne , ville , vil frisætte stråleglansen ,
en gang , et sted.

Alverdens kvaler åndeløst tilbageholdt
hos dette ene ord , engang.
Så er alt undskyldt, begrundet og engang
igen arkiveret , endnu en gang.
Engang , eller bare en gang
inden dødens bløde punktum.

Kredsløbets nådige belønning for de tillidsfulde,
som på trods af alt vil kunne tage afsked med
taknemmelighedens medfølende smil ,
skælvende i blege læbers afsted, omkranset af
fredens velsignelse og evighedens gennemtræk,
før færden imod næste destination.

I bitterheden findes intet blødt punktum,
kun ekko på ekko på ekko af
civilisationens skingre mareridt ,

som rækker langt ud over kanten på et
hvilket som helst stykke hvidt papir.

Efter tabet af den første henrykte væren og dens
sanselige fryd,
der gradvist fortabes i det voksende jeg’s
forundrede møde og den tvungne etablering
i en virkelighed, hvor sammenligningsgrundlaget
og de synlige alternativer
i den grad mangler
for uden skyld at frasige sig de anviste veje
gennem amputationernes
uforståelige afskæringer
fra skabelon til skabelon,
bistået af tilpasningens smilende inkvisition
på vejen til en eksistensform som !!!

Sjælelivet er forlængst draget i eksil.
Lejlighedsvis sender det uforståelige postkort
til adressaten længere oppe

hos hvem dagene er udstykket i præcisionstalt tid
med sanserne og sensitiviteten selelagt under
viljens voldtægt
i hverdagens kappestrid
hvortil millioner er kaldte ,
men ingen er udvalgte
til dagligt at sidde i lodrettestående stenkister,

hvorfra virkeligheden forsøges yderligere
erobret, kortlagt, styret og bogført på
abstraktionernes livløse betingelser,

hvis lange rækker af skiftende tegn og symboler
optager det meste af opmærksomheden.

Midlerne og deres grænseløse forøgelse
af sig selv er blevet målet,
uanset omkostningerne og det ,
der engang forekom som et mål.

Naturen trækker ikke længere vejret som før,
havet spytter med rådne fisk,
ørkenen spreder sit sand,
og selv solen er begyndt at stikke.

Berigelsesfærden fortsætter blindt
heftigt akkompagneret
af tidsåndens besættelse
anført af mediernes præsteskab.

Det ene øjeblik beretter forvoksede
skoledrenge ansigter om de fysiske værdiers
hop og kvantespring,

det næste servere tempelskøgerne
skuespil og dødskys,
altid tjentvillige med forslag til at påføre
den stillestående tid
det ene medlidenhedsdrab efter det andet,

kynismen og sentimentalitetens
besynderlige parrings dans dag efter dag,
aften efter aften,

så opmærksomheden aldrig opdager
sin egen enestående kvalitet ,
under den bestandige fremvisen
af alt det uundværlige,
skab for din, min, vores, de undværliges skyld.

De kender ikke vores rigtige navne
skønt de altid foregiver det,
når de kalder os forbrugerne, kunderne
klienterne eller vælgerne.

ombejlede, forførte og forbrugte,
spadestik til den massegrav livsformen
bereder for sig selv,
fordi den ikke ville lytte, føle og vende om.

Fordi der er så lidt kærlighed , og den, der er
ikke er blevet rasende nok.

Derfor vil dette sprog mobilisere,
udsendt af nødvendighedens ufattelighed,
transplanteret ind i bogstavernes og ordenes rum
i landskabernes dunkle dale og på dets
højeste tinder,
hvorfra horisonten tilføjes nye udsigter
og frisætning af tid.

Stilhedens velsignelse løfter i de fredede
mellemrum,
hvorfra tiden
igen kan blive rund
midt i faldets accelererende kaos
udenfor rækkevidde af
tidsåndens besættelse,

for at sjælen igen kan undfanges
ånde nærværets fryd.

Giv abstraktionerne , hvad der er deres,
men mennesket sig selv.

Generobringens paradoks er aldrig større
end det herskende vanvid,
uanset sorgens, smertens, selvhadets, skyldens
og alle de andre skyggers udstrækning.

Hos eksistensen alene findes altid berettigelse nok.
Eksistensen er vejen ,værktøjet og baggagen.

Overalt i uforudsigeligheden dirrer de uanede
længslers veer,
tilsynekommende i overvejelsens
tvivlende gang gennem labyrinternes snævre
omslutning
på vejen ud
for at genskabe ro og rum
til at udskille de ophobede smerters stivnede
skrig
på den svære vej
ud af eksistensens bæger.

Hvor tordenens streger i skarpe glimt
kaster kys over skabelonernes forræderi,
hvis skærende nedbrydning glider til havs,
for at sorgen kan bundfælde sin væde
i visdommens brønde,
og angsten alene farer til helvede,
opløse dens beredskaber
for igen at finde oprindelighedens
tilgroede stier og inderlighedens
dybeste glæde,
danse i lykkelig trods over at have lagt
udsættelsen bag sig,
og påbegyndt
denne rejsernes rejse,
genfødt og selv fornyende i bestandig undren
lyttende til sjælens tid.

Altid nærværende
ældre end evigheden
og friskere end morgendagen
klarest og renest ved udspringet
fra bjergenes sne
og ørkenens ensomhed
aldrig kan denne beretning
fortælle udtømmende om sig selv,

for dertil er dens fortællertrang for stor,
og underdrivelse altid dens vilkår.

Utallige er dens fortællinger
og u-udsigelige dens løfter i
håbet og ønsket om at intet liv
skulle være levet forgæves.

Reklamer